Visualització de contingut web

Què cal fer per a participar?

Quan es publique una convocatòria relacionada amb la teua activitat professional podràs inscriure't presentant:

  • Full de sol·licitud
  • Historial professional
  • Historial formatiu

Requisits de participació:

  • Tindre la nacionalitat espanyola, el certificat de resident comunitari, la targeta de familiar de ciutadà o ciutdadana de la Unió Europea, o ser titular d'una autorització de residència i treball a Espanya en vigor.
  • Tindre 18 anys complits al realitzar la inscripció si és per a una qualificació professional de nivell I.
  • Tindre 20 anys complits al realitzar la inscripció si és per a qualificació professional de nivell II i III.
  • Els que establisca la convocatòria específica.

A més del que assenyala anteriorment, has de tindre, almenys, un d'estos dos requisits:

  • Experiència laboral (adquirida en els últims 10 anys) relacionada amb les competències que vullgues acreditar.
  • Formació (realitzada en els últims 10 anys) relacionada amb les competències que vullgues acreditar.