notícies

JORNADA DE INNOVACIÓN Y AUTONOMÍA DE GESTIÓN DE CENTROS DE FP

JORNADA DE INNOVACIÓN Y AUTONOMÍA DE GESTIÓN DE CENTROS DE FP

El nostre centre participa en la "Jornades d'innovació i autonomia de gestió de centres d'FP".
 
El passat 25 d'octubre es va presentar la convocatòria d'ajudes Bankia per a nous projectes d'FP Dual al Castell d'Alaquàs.
 
Convertir l'empresa en motor de l'ensenyament aportant innovació a l'alumnat i professorat. S'afavorirà l'ampliació de les empreses,la innovació pedagògica i el treball en xarxa dels centres.