notícies

CERTIFICAT PROFESSIONALITAT CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB

CERTIFICAT PROFESSIONALITAT CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB

Finalitza el Certificat de Professionalitat en CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB. IFCD0110.580 hores nivell 2.

 

COMPETÈNCIA GENERAL: Crear i publicar pàgines web que integren textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especificacions i condicions d'usabilidad donades i realitzar els procediments d'instal·lació i verificació de les mateixes en el servidor corresponent.