Visualització de contingut web

Llistats provisionals i definitius de candidats inclosos i exclosos a experts docents

Els candidats inclosos en els llistats corresponents al R 8é (Resolc Huité, Publicació de llistes i baremacions) , tindran un termini de presentació de reclamacions en relació amb la puntuació atorgada o els motius d'exclusió de 10 dies a comptar a partir de la seua publicació.

Els candidats admesos inclosos en els llistats corresponents al R 13é (Resolc Tretzé, Vigència transitòria d'anteriors llistes) tindran un termini de 10 dies hàbils, des de la data de la seua nova publicació, per a actualitzar els mèrits al·legats al seu dia . Els exclosos, tindran igualment 10 dies hàbils per a, si s'escau, esmenar les causes que van motivar la seua exclusió.

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es regula transitòriament el procediment de gestió del fitxer d'experts docents per a impartir cursos de formació professional, en els LABORA Formació i CIPFP de titularitat de la Generalitat Valenciana.

Entre parèntesis s'indica la data de publicació dels llistats.

Prov.: Llistat Provisional

Def.: Llistat Definitiu

 

ESPECIALITAT FORMATIVA ALACANT CASTELLÓ VALÈNCIA
ADGD0108 Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria

Prov.(14/03/19)

Def. (12/04/19)

   
ADGD0208 Gestió integrada de recursos humans (MF0237 Gestió administrativa en les relacions laborals)

Prov.(14/03/19)

Def. (15/04/19)

   
ADGD0210 Creació i gestió de micro empreses      
ADGD0308 Activitats de gestió administrativa. MOD0233_2 Ofimática

Prov.(13/05/19)

Def. (10/06/19)

   
ADGD0308 Activitats de gestió administrativa. MOD0981_2 Registres Comptables

Prov.(15/05/19)

Def. (10/06/19)

   
ADGG0408 Operacions auxiliars de servicis administratius i generals  

Prov.(01/04/19)

Def. (03/05/19)

 
ADGG0508 Operacions de gravació i tractament de dades i documents

Prov.(22/03/19)

Def. (26/04/19)

   
AFDA0311 Instrucció en ioga

Prov.(24/09/19)

Def. (18/10/19)

Corrección de errores Def. (25/10/19)

 

Prov.(29/03/19)

Def. (26/04/19)

AFDA0311 Instrucció en ioga MF0272_2 Primers auxilis

Prov.(24/09/19)

Def. (25/10/19)

   
AFDP0109 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques    

Prov.(12/04/19)

Def. (03/05/19)

AGAH0108 Horticultura i floricultura  

Prov.(20/03/19)

Def. (11/04/19)

 
AGAJ0110 Activitats de floristeria    

Prov.(26/06/19)

Def. (10/07/19)

AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

Prov.(27/03/19)

Def. (17/04/19)

Prov.(20/03/19)

Def. (11/04/19)

Prov. 2 (19/06/19)

Def.2 (10/07/19)

 

Prov.(14/03/19)

Def. (09/04/19)

Prov. 2 (31/05/19)

Def. 2 (19/06/19)

AGAO0208 Instal·lació i manteniment de jardins i zones verds

Prov.(29/03/19)

Def. (17/04/19)

   
AGAO0308M Jardineria i restauració de paisatges    

Prov.(26/06/19)

Def. (10/07/19)

AGAU0108 Agricultura ecològica    

Prov.(14/03/19)

Def. (08/04/19)

ARGG0110 Disseny de productes gràfics

Prov.(22/03/19)

Def. (12/04/19)

   
ARGN0110 Desenrotllament de productes editorials multimèdia    

Prov.(20/03/19)

Def. (17/04/19)

ARGN0210 Assistència a l'edició      
COML0109 Tràfic de mercaderies per carretera      
COML0110 Activitats auxiliars de magatzem  

Prov.(01/04/19)

Def. (03/05/19)

Prov.(14/03/19)

Def. (08/04/19)

COML0211 Gestió comercial i financera del transport per carretera    

Prov.(27/03/19)

Def. (03/05/19)

COMM0110 Màrqueting i compravenda internacional    

Prov.(14/03/19)

Def. (08/04/19)

COMM10 Xinés bàsic en activitats de venda i turisme      
COMT0110 Atenció al client, consumidor o usuari    

Prov.(27/03/19)

Def. (18/04/19)

COMT0111 Gestió comercial immobiliària      
COMT0210 Gestió administrativa i financera del comerç internacional

Prov.(22/03/19)

Def. (12/04/19)

   
COMT0211 Activitats auxiliars de comerç    

Prov.(20/03/19)

Def. (05/04/19)

COMV0108 Activitats de venda    

Prov.(28/06/19)

Def. (24/07/19)

ELEE0108 Operacions auxiliars d'instal·lacions de xarxes elèctriques    

Prov.(04/11/19)

Def. (13/11/19)

ELEE0109  Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió    

Prov.(04/11/19)

Def. (13/11/19)

ELEM0111 Muntatge i manteniment de sistemes domòtics i immòtics    

Prov.(04/11/19)

Def. (13/11/19)

ELEM0311  Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial

Prov.(04/11/19)

Def. (13/11/19)

 

Prov.(04/11/19)

Def. (13/11/19)

ELES0208  Operacions auxiliars de muntatge en instal·lacions electròniques i de telecomunicacions en edificis    

Prov.(04/11/19)

Def. (13/11/19)

EOCB0109 Operacions auxiliars de revestiments continus i urbanització    

Prov.(01/04/19)

Def. (22/05/19)

ENAE0108 Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques    

Prov.(04/11/19)

Def. (13/11/19)

EOCB0110 Pintura decorativa en construcció      
EOCB0208 Operacions auxiliars d'obra de fàbrica i cobertes    

Prov.(27/03/19)

Def. (22/05/19)

EOCB0209 Operacions auxiliars d'acabats rígids y urbanizació    

Prov.(27/03/19)

Def. (22/05/19)

EOCB0211 Paviments i obra d'urbanizació    

Prov.(27/03/19)

Def. (22/05/19)

EOCB0310 Revestiment amb peces rígides per adherència en construcció    

Prov.(20/09/19)

Anulado

EOCB0311 Pintura industrial en construcció    

Prov.(23/05/19)

Def. (24/09/19)

EOCB06EXP Rehabilitació energètica i d'accessibilitat en edificacions    

Prov.(20/03/19)

Def. (17/04/19)

EOCE0109 Aixecaments i replantejos      
EOCH0108 Operacions de formigó    

Prov.(27/03/19)

Def. (03/05/19)

EOCJ0110 Instal·lació de plaques d'algeps laminat i falsos sostres    

Prov.(14/03/19)

Def. (04/04/19)

EOCJ0311 Operacions bàsiques de revestiments lleugers i tècnics en construcció    

Prov.(20/09/19)

Def. (14/10/19)

EOCO0108 Representació projectes d'edificació      
EOCO0112 Control i execució d'obra    

Prov.(15/04/19)

Def. (07/05/19)

FCOV27 Competències clau nivell 2 per a certificats de professionalitat sense idiomes  

Prov.(11/06/19)

Def. (28/06/19)

Prov.(18/04/19)

Def. (09/05/19)

FMEC0110 Soldadura amb elèctrode revestit i TIG    

Prov.(18/04/19)

Def. (06/05/19)

FMEC0210 Soldadura oxigas i soldadura MIG/MAG    

Prov.(22/03/19)

Def. (01/04/19)

FMEE0108 Operacions auxiliars de fabricació mecànica    

Prov.(04/11/19)

Def. (13/11/19)

FMEH0109 Mecanitzat per arrencada d'encenall    

Prov.(04/11/19)

Def. (13/11/19)

HOTA0308 Recepció en allotjaments    

Prov.(29/03/19)

Def. (18/04/19)

HOTG0208 Venda de productes i serveis turístics      
HOTR0109 Operacions bàsiques de pastisseria  

Prov.(14/03/19)

Def. (04/04/19)

 
HOTR0209 Sommelieria

Prov.(04/11/19)

Def. (12/11/19)

   
HOTR0209_MF0711_2 Seguretat, higiene i protecció ambiental en hostaleria

Prov.(04/11/19)

Def. (12/11/19)

   
HOTR0508 Serveis de bar i cafeteria      
HOTR0608 Serveis de restaurant      
IFCD0110 Confecció i publicació de pàgines web      
IFCD0210 Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web      
IFCD26 CMS y e-Commerce      
IFCD27 Desenvolupament d'Apps per a IOS amb Objetive C y Swift      
IFCM0110 Operació en sistemes de comunicació de veu i dades      
IFCT0108 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics      
IFCT0109 Seguretat informàtica      
IFCT0110 Operació de xarxes departamentals      
IFCT0309 Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics      
IFCT36 Excel avançat      
IFCT37 Eines Web 2.0      
IFCT38 Community manager eines, analítica i informes      
IFCT39 Posicionament web i màrqueting digital en cercadors      
IFCT45 Competències digitals bàsiques      
IFCT46 Competències digitals avançades      
IMAI0108 Operacions de lampisteria i y calefacció-climatizació domèstica.      
IMAQ0108 Manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial

Prov.(04/11/19)

Def. (13/11/19)

 

Prov.(04/11/19)

Def. (13/11/19)

IMAR0208 Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació    

Prov.(04/11/19)

Def. (12/11/19)

IMPE0108 Serveis auxiliars d'estètica  

Prov.(13/05/19)

Def. (29/05/19)

 
IMPE0110 Massatges estètics i tècniques sensorials associades

Prov.(04/11/19)

Def. (13/11/19)

   
IMPP0108 Cures estètics de mans i peus

Prov.(27/03/19)

Def. (18/04/19)

 

Prov.(14/03/19)

Def. (04/04/19)

IMPP0208 Serveis estètics d'higiene, depilació i maquillatje      
IMPQ0108 Servicis auxiliars de perruqueria    

Prov.(14/03/19)

Def. (04/04/19)

IMPQ0208 Perruqueria    

Prov.(14/03/19)

Def. (04/04/19)

INAF0108 Forneria i brioxeria      
INAF0109 Pastisseria i confiteria

Prov.(17/04/19)

Def. (15/05/19)

Prov.(13/05/19)

Def. (29/05/19)

 
MAMD0309 Projectes de fusteria i moble    

Prov.(11/11/19)

Def. (22/11/19)

MAMR0308 Mecanitzat de fusta i derivats    

Prov.(11/11/19)

Def. (22/11/19)

MAMS0108 Instal·lació d'elements de fusteria    

Prov.(11/11/19)

Def. (22/11/19)

MF0272_2 Mòdul de primers auxilis    

Prov.(29/03/19)

Def. (26/04/19)

MF1792_2 Gestió de la prevenció de riscos laborals en xicotets comerços    

Prov.(29/05/19)

Def. (19/06/19)

SEAD0311 Gestió i coordinació en Protecció civil i emergències    

Prov.(14/06/19)

Def. (03/07/19)

SEAD0411 Operacions de vigilància i extinció d'incendis forestals i suport a contingències al mig natural i rural    

Prov.(15/04/19)

Def. (07/05/19)

SEAG0108 Gestió de residus urbans i industrials.    

Prov.(27/05/19)

Prov. rectificado (28/05/19)

Def. (26/06/19)

SEAG0109 Interpretació i educació ambiental    

Prov.(05/04/19)

Def. (07/05/19)

Prov.(08/11/19)

Def. (18/11/19)

SEAG0110 Servicis per al control de plagues

Prov.(05/04/19)

Def. (03/05/19)

Prov.2 (14/06/19)

Def. (03/07/19)

   
SEAG0212 Mantenimient higienico-sanitari d'instal·lacions susceptibles de proliferació de microorganismes

Prov.(20/05/19)

Def. (06/06/19)

   
SEAG0311 Gestió de serveis per al control d'organismes nocius  

Prov.(21/05/19)

Def. (07/06/19)

 
SSCB0109 Dinamització comunitària      
SSCB0209 Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

Prov.(27/03/19)

Def. (03/05/19)

 

Prov.(08/04/19)

Def. (26/04/19)

Def. rectificado (03/05/19)

SSCE01 Anglés A1

Prov.(27/03/19)

Def. (17/04/19)

 

Prov.(27/03/19)

Def. (24/04/19)

Prov.(29/07/19)

Def. (27/08/19)

SSCE02 Anglés A2

Prov.(27/03/19)

Def. (17/04/19)

 

Prov.(27/03/19)

Def. (26/04/19)

Prov.(29/07/19)

Def. (27/08/19)

SSCE03 Anglés B1

Prov.(27/03/19)

Def. (18/04/19)

Corrección de errores Def. (23/04/19)

 

Prov.(08/04/19)

Def. (03/05/19)

Prov.(29/07/19)

Def. (27/08/19)

SSCE04 Anglés B2

Prov.(12/06/19)

Def. (04/07/19)

Def. Corrección (12/07/19)

 

Prov.(20/03/19)

Def. (18/04/19)

Prov.(29/07/19)

Def. (27/08/19)

SSCE05 Anglés C1    

Prov.(01/07/19)

Def. (24/07/19)

SSCE05EXP Tutor de teleformació      
SSCE06 Alemany A1

Prov.(17/04/19)

Def. (15/05/19)

 

Prov.(27/03/19)

Def. (18/04/19)

SSCE07 Alemany A2      
SSCE0110 Docència de la formació professional per a l'ocupació

Prov.(14/03/19)

Def. (14/05/19)

Prov.(20/03/19)

Def. (11/04/19)

Prov.(27/03/19)

Def. (24/04/19)

Prov.(03/07/19)

Def. (24/07/19)

SSCE0111 Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat.      
SSCE0112 Atenció a alumnes amb necessitats educatives especials en centres educatius    

Prov.(23/05/19)

Def. (06/06/19)

SSCE0212 Promoció per a la igualtat efectiva de dones i homes    

Prov.(20/03/19)

Def. (05/04/19)

SSCE12 Francés A1

Prov.(17/04/19)

Def. (15/05/19)

 

Prov.(20/03/19)

Def. (05/04/19)

SSCE15EXP Gestor de recursos formatius en Internet    

Prov.(27/03/19)

Def. (12/04/19)

Def 2. (16/04/19)

SSCG0112 Promoció i participació de la comunitat sorda    

Prov.(20/03/19)

Def. (05/04/19)

Prov 2. (28/05/19)

Def. 2 (19/06/19)

SSCM0108 Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals

Prov.(27/03/19)

Def. (17/04/19)

   
SSCS0108 Atenció sociosanitària a persones en el domicili      
SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Prov.(23/05/19)

Def. (19/06/19)

Prov.(01/04/19)

Def. (03/05/19)

Def. rectificado (07/05/19)

Prov.(27/03/19)

Def. (24/04/19)

TCPC01 Aparado de calçat confort

Prov.(02/08/19)

Def. (13/09/19)

   
TCPF0109 Retocs i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell Prov.(10/09/19)    
TCPF0209 Operacions auxiliars d'entapissat de mobiliari i mural    

Prov.(27/03/19)

Def. (29/05/19)

TMVG0109 Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles    

Prov.(08/11/19)

Def. (19/11/19)

TMVG02 Manteniment de vehicles híbrids i eléctrics    

Prov.(16/07/19)

Def. (02/08/19)

TMVI0108 Conducció d'autobusos      
TMVI0208 Conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera      
TMVL0209 Manteniment d'elements no estructurals de carrosseries de vehicles    

Prov.(13/06/19)

Def. (28/06/19)

TMVL0509 Pintura de vehicles      
TMVO0112 Operacions auxiliars d'assistència a passatgers, equipatges, mercaderies i aeronaus en aeroports

Prov. (20/05/19)

Def. (05/06/19)

   
VICF0109 Operacions bàsiques d'equips automàtics de planta ceràmica      
VICF01EXP Operacions amb màquines de decoració digital INKJET per a ceràmica      
VICF0210 Operacions de fabricació de productes ceràmics conformats      
VICF0411 Control de materials, processos i productes en laboratori ceràmic