Visualització de contingut web

DEPARTAMENT D'OBSERVACIÓ I INVESTIGACIÓ

  • RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT

Amparo Sánchez Sáez

Visualització de contingut web

Funcions

  • Observar i analitzar a escala estatal, l'evolució dels sectors productius, per a adequar l'oferta de formació a les necessitats del mercat de treball.
  • Estudiar la idoneïtat d'instal·lacions, equipaments i mitjans didàctics, desenvolupar tècniques d'organització i gestió de la formació, i proposar l'aplicació de criteris, indicadors i dispositius de qualitat per a centres i entitats de formació.
  • Establir vincles de col·laboració, incloent-hi la gestió de xarxes virtuals amb instituts i agències de qualificacions autonòmics, universitats, centres tecnològics i d'investigació, centres integrats de formació professional, empreses i altres entitats per a fomentar la investigació, la innovació i el desenvolupament de la formació professional, així com per a observar i analitzar l'evolució de les bases científiques i tecnològiques relacionades amb els processos de formació o amb el sector de referència.

Visualització de contingut web

PROJECTES D'OBSERVACIÓ I INVESTIGACIÓ

Aquells projectes d'observació i investigació que s'encomanen puntualment des del Servici Públic d'Ocupació Estatal al CRNFP Paterna i relacionats amb les àrees professionals en què ha sigut designat aquest CRN.