Visualització de contingut web

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT, INNOVACIÓ, EXPERIMENTACIÓ I FORMACIÓ

  • RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT

Celia Ruíz Flores

Visualització de contingut web

Funcions

  • Experimentar accions d'innovació formativa vinculades al Catàleg nacional de qualificacions professionals per a validar la seua adequació i, si és el cas, elaborar continguts, metodologies i materials didàctics per a proposar la seua actualització.
  • Contribuir al disseny i desenvolupament de plans de perfeccionament tècnic i metodològic dirigits al personal docent o formador, experts i orientadors professionals, així com a avaluadors que intervinguen en processos de reconeixement de competències professionals.
  • Col·laborar amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, així com amb les comissions paritàries constituïdes a l'empara de la negociació col·lectiva sectorial d'àmbit estatal.
  • Participar en programes i iniciatives internacionals en el seu àmbit d'actuació.

Visualització de contingut web

projectes d'innovació i experimentació

Els projectes d'innovació i experimentació que té previstos el Centre de Referència Nacional de Paterna dins del seu Pla de Treball 2017-2018 són els següents:

Elaboració d'un catàleg digital interactiu 3D de maquinària de fusta

Elaboració d'un catàleg digital interactiu 3D de maquinària de fusta

L'objectiu és elaborar un catàleg digital interactiu 3D de maquinària del sector de fusta i moble per a descàrrega i visualització en dispositius mòbils i ordinadors de sobretaula, dirigit a l'alumnat de certificats de professionalitat de l'àrea d'instal·lació i moblament que necessiten familiaritzar-se amb la maquinària industrial que utilitzaran en les pràctiques de taller.

Aquest recurs didàctic es podrà descarregar en dispositius mòbils (telèfons intel·ligents i tauletes tàctils) i reproduirà en 3D un total de 21 màquines industrials, incloent-hi vídeos animats i interactius sobre el seu funcionament. Permetrà identificar les parts de cada màquina i les corresponents mesures de seguretat. Permetrà l'aprenentatge autònom i personalitzat complementant les pràctiques reals i l'ús didàctic de dispositius mòbils tant en les aules com en els mateixos tallers. Així mateix, inclourà activitats interactives per a reforç de l'aprenentatge.

Experimentació d'una llançadora d'ocupació de fusteria i moble

Experimentació d'una llançadora d'ocupació de fusteria i moble

Aquest projecte consisteix en l'experimentació d'una llançadora d'ocupació per a persones desocupades amb qualificació professional prèvia, per a promoure la inserció laboral en el subsector d'instal·lacions de fusteria i moble.

A través de la metodologia general de llançadores, els seus participants experimentaran l'intercanvi de coneixement i col·laboració, i augmentaran les seues estratègies de busca activa d'ocupació. Els assistents seran desocupats amb inquietuds emprenedores que hagen obtingut títols o certificats de professionalitat de la família de fusta, moble i suro, així com d'altres especialitats del Catàleg d'especialitats formatives relacionades amb ocupacions de gestió administrativa, comptable, legal i internacionalització, màrqueting, disseny web i disseny industrial que mostren interés en el subsector d'instal·lacions de fusteria i moble.

Tindrà una durada de sis mesos, per a un grup de 15 a 18 participants, amb l'assistència d'un coordinador per a l'assessorament i mentoria (mentoring) durant tot el projecte i el CRNFP Paterna facilitarà un espai de cotreball (coworking).

Disseny d'una eina de gestió i difusió d'informació

Disseny d'una eina de gestió i difusió d'informació

Disseny d'una eina de gestió i difusió d'informació en Internet com a instrument de coneixement i difusió del sector de fusta, moble i suro, consistent en el disseny d'un gestor de continguts per a la introducció, consulta de dades i novetats d'organitzacions vinculades a la família MAM tant a nivell formatiu com del sector productiu.

Aquesta eina, gestionada pel CRNFP Paterna, tindrà una secció d'accés restringit i intern i una zona de consulta pública en la web, aquesta última vinculada i amb difusió en la web del CRNFP.

La secció restringida comptarà amb una base de dades de contactes d'organitzacions i empreses que inclourà contactes i possible documentació associada.

La secció pública mostrarà novetats d'interés que es produïsquen entorn de les dites organitzacions i empreses (projectes, activitats, col·laboracions, esdeveniments, I+D+I, bones pràctiques, experimentació i innovació…) en el sector de fusta, moble i suro.

Diseño de plataforma MOOC y curso “Docencia digital de la formación profesional”

Disseny de plataforma MOOC i curs "Docència digital de la formació professional"

Aquest projecte pretén promoure en els docents l'ús de metodologies innovadores per a afavorir l'aprenentatge social i col·laboratiu, així com l'aprenentatge basat en solució de problemes en formació professional. Un altre objectiu és augmentar la competència digital docent prenent com a referència el marc de competència digital docent.

L'objectiu és elaborar els continguts digitals de nova especialitat formativa: "Docència digital de la formació professional" (60h), disseny de plataforma MOOC i pilotatge d'una edició del curs.

Es dissenyarà una plataforma de cursos MOOC, que permeta la inscripció, gestió d'usuaris i impartició de cursos de teleformació per a docents d'àmbit estatal, en modalitat semipresencial. S'elaboraran inicialment els continguts digitals de l'especialitat esmentada amb la finalitat de formar i certificar docents de formació professional per a l'ocupació, en l'ús metodològic i tècnic de les TIC per a introduir estratègies metodològiques innovadores.

La modalitat elegida per a aquest curs serà semipresencial i es distribuirà en 40 hores en teleformació (4 setmanes) i 20 hores (1 setmana) en modalitat presencial per a l'elaboració d'un projecte col·laboratiu.

Elaboración de los contenidos multimedia necesarios para impartir el certificado de profesionalidad “Proyectos de Instalación y Amueblamiento” en modalidad de teleformación

Elaboració dels continguts multimèdia necessaris per a impartir el certificat de professionalitat "Projectes d'instal·lació i moblament" en modalitat de teleformació

L'objectiu d'aquesta acció és desenvolupar els continguts multimèdia i les guies de l'alumne i del tutor per al certificat de professionalitat de "Projectes d'instal·lació i moblament", seguint els requisits marcats pel Servei Públic d'Ocupació Estatal en l'annex II de l'Ordre ESS/1897/2013, per a ser integrats en plataformes de teleformació acreditades segons la dita normativa. Així mateix, es farà un curs pilot per a validar els continguts elaborats.