Visualització de contingut web

DEPARTAMENT D'ACREDITACIÓ I RECONEIXEMENT DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

  • RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT

Vacant

Visualització de contingut web

Funcions

  • Col·laborar amb l'Institut Nacional de les Qualificacions en l'actualització del Catàleg nacional de les qualificacions professionals.
  • Col·laborar i, si és el cas, realitzar estudis necessaris per a elaborar certificats de professionalitat, així com en la realització, custòdia, manteniment i actualització de les seues proves d'avaluació.
  • Col·laborar en el procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals, d'acord amb el desenvolupament del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

Visualització de contingut web

PROJECTES D'ACREDITACIÓ I RECONEIXEMENT DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

Aquells projectes que siguen encomanats puntualment sobre acreditació i reconeixement de qualificacions professionals, des del Servei Públic d'Ocupació Estatal al CRNFP Paterna i relacionats amb les àrees professionals en què ha sigut designat este CRN.