notícies

« Ves enrere

OPERACIONS DE LAMPISTERIA, CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA. IMAI0108

OPERACIONS DE LAMPISTERIA, CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA. IMAI0108

Alumnat del certificat de professionalitat "OPERACIONS DE LAMPISTERIA, CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA. IMAI0108" treballant en el taller.
490 Hores.
COMPETÈNCIA GENERAL: Realitzar la instal·lació de canonades, preparant, tallant i unint tubs de diferents tipus de materials segons el tipus d'instal·lació, i muntar i/o desmuntar aparells sanitaris, radiadors i aparells de climatització d'ús domèstic, amb les condicions adequades de qualitat i seguretat, d'acord amb les normes establides. Qualificació professional de referència. Unitats de competència Ocupacions o llocs de treball relacionats.