notícies

« Ves enrere

CONDUCCIÓ D'AUTOBUSOS

CONDUCCIÓ D'AUTOBUSOS

L'alumnat del certificat de professionalitat CONDUCCIÓ D'AUTOBUSOS. TMVI0108. comencen les seus PNL, pràctiques no laborals en empreses del sector.

COMPETÈNCIA GENERAL:
Realitzar la conducció d'autobusos o autocars de manera segura, responsable i econòmica, seguint les instruccions rebudes i programa de servei, aplicant  la  reglamentació  i  normativa  vigent  en  matèria  de transport    de viatgers,    salut,  seguretat  viària  i  mediambiental,  i,  així mateix,    atenent  i  informant  eficaçment    els passatgers.

Nivell:2

Hores: 390

Família professional: TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

Àrea professional: Conducció de vehicles per carretera