Secretaria - última hora

« Ves enrere

OFERTA EOCB0109 OPERACIONS AUXILIARS DE REVESTIMENTS CONTINUS EN CONSTRUCCIÓ

OFERTA EOCB0109 OPERACIONS AUXILIARS DE REVESTIMENTS CONTINUS EN CONSTRUCCIÓ

Es comunica que el termini  de recepció de sol·licituds per a optar a la preselecció de persones  docents per a la impartició del Certificat de Professionalitat EOCB0109 OPERACIONS AUXILIARS DE REVESTIMENTS CONTINUS EN CONSTRUCCIÓ serà des de l'1 d'octubre al 16 d'octubre de 2020, tots dos inclusivament.

 

REQUISITS DELS FORMADORS:
 
Acreditació Requerida:
 
  • Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents. 
  • Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents.

 

  •  Tècnic i Tècnic Superior de la família professional d'Edificació i Obra Civil. 

 

  • Certificat de Professionalitat de nivell 2 i nivell 3 de les àrees professionals d'Estructures, Obra de paleta i acabats i Col·locació i muntatge de la família professional d'Edificació i Obra Civil. 
 
Experiència Professional requerida:
 
  • Amb acreditació d'1 any
 
DOCUMENTACIÓ:
 
  • Anexo VII. Autobaremació personal expert docent
  •  Anexo VIII. Criteris per a la baremació de mèrits del personal expert docent

 

Aquesta preselecció es realitzarà en el CIPFP de Catarroja

 

La presentació de la sol·licitud ( Annex IV de la Resolució de 14 de setembre del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regula el procediment de gestió del fitxer d'experts docents per a impartir cursos de formació professional en especialitats per a les quals no existisca creació de bossa en els centres LABORA Formació i en els CIPFP titularitat de la Generalitat Valenciana) es farà en el Espai labora en el que s'estiga inscrit com a demandant.