Secretaria - última hora

« Ves enrere

NOVA DATA PROVES LLIURES FP

NOVA DATA PROVES LLIURES FP

S'estableix el nou calendari de realització de les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de Formació Professional del sistema educatiu, corresponents a la convocatòria de l'any 2020, entre el 26 d'octubre i el 4 de novembre de 2020, tots dos inclosos.

 Llistat Definitiu Admessos

 

Eficiència Energètica i Energía Solar Tèrmica

  • ORIENTACIONS MÒDULS

PRIMER CURS

Eficiència energètica d'instal·lacions

Formació i orientació laboral (FOL)

Gestió eficient de l'aigua en edificació

Equips i instal·lacions tèrmiques

Subestacions elèctriques

Inglés Tècnic I

Representació gràfica d'instal·lacions

Procés de muntatge d'instal·lacions

SEGON CURS

Certificació energètica d'edificis

Configuració d'instal·lacions solars tèrmiques

Gestió del muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques

Inglés tècnic II

Empresa i iniciativa emprenedora

Promoció de l'ús eficient de l'energia i l'aigua

Proyecto

 

Energies Renovables

  • ORIENTACIONS MÒDULS

PRIMER CURS

 

Prevenció de riscos elèctrics

Formació i orientació laboral (FOL)

Guia Empresa

Gestió de muntatge d'instal·lacions solars fotovoltaiques

Subestacions elèctriques

Inglés Tècnic I

Sistemes elèctrics en centrals

Telecontrol i automatismes

SEGON CURS

Prevenció de riscos elèctrics

Formació i orientació laboral (FOL)

Guia Empresa

Gestió de muntatge d'instal·lacions solars fotovoltaiques

Subestacions elèctriques

Inglés Tècnic I

Sistemes elèctrics en centrals

Telecontrol i automatismes

Sistemes d'energies renovables

Gestió del muntatge de parcs eòlics

Configuració d'instal·lacions solars fotovoltaiques

Inglés tècnic II

Projecte