Secretaria - última hora

INICI CURS 2018/19

INICI CURS 2018/19

CALENDARI PER A l'ALUMNAT

La recepció de les alumnes i alumnes es realitzarà en el saló d'actes del centre.

A continuació  el/la Tutor/a en el aula asignada entregarà l'horari, presentarà a l'equip docent i realitzarà la Primera Sessió de tutoria on explicarà l'organització i funcionament del centre i curs.

Les classes normals arranquen l'endemà.

 

Calendari Acollida Alumnat