Visualització de contingut web

Renovació DARDE

Una vegada realitzada la inscripció en un Espai Labora s'entrega a l'usuari/a un document, el DARDE (Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació). En aquest document s'indica la data d'inscripció i la data en la qual has de renovar.

El DARDE podràs renovar-ho utilitzant el codi autoservef que apareix en el DARDE o amb la signatura electrònica de l'ACCV.

FORMES DE RENOVAR:

  • A través dels Punts Labora
  • APP (GVA Autoservef)
  • Telefonat al 012 (96386000, si crides des de forma de la Comunitat o si disposes de tarifa plana a números fixos.
  • Des d'aquest enllaç.


La renovació del DARDE ha de realitzar-se únicament en les dates indicades, excepte força major, en aquest cas ha d'acreditar-se documentalment dita circumstància en el menor termini possible en el seu Espai Labora. La no renovació de la demanda dóna lloc a la baixa en la base de dades de LABORA
Accés a la meua renovació.

En aquest vídeo t'expliquem com renovar.