Visualització de contingut web

Registre de Centres i Entitats de FP per a l'Ocupació

Inscripció/acreditació en el Registre de centres/entitats de la Comunitat Valenciana.

Normativa

 

Models de sol·licitud

  • FOR0054E Sol·licitud d'inscripció/acreditació en el Registre de Centres i Entitats de FP per a l'Ocupació
  • FOR0142E Sol·licitud de modificació d'inscripció/acreditació en el Registre de Centres i Entitats de FP per a l'Ocupació
  • FOR0255E Sol·licitud. Només per a centres inclosos en la Disposició Addicional Primera Orde 22/2014
  • FOR0055E Memòria per a la inscripció/acreditació d'especialitats formatives
  • FOR0056E Memòria per a la inscripció/acreditació en el Registre de Centres i Entitats de FP per a l'Ocupació
  • FOR0243V Placa per a els Centres
  • FOR0244V Placa per a les Entitats
  • FOR0307E Declaració responsable d'inscripció per a la impartició de la formació en modalitat presencial