Pla Estratègic de Subvencions

Pla Estratègic de Subvencions del SERVEF 2017-2019

Resolució de 20 d'abril de 2017 del Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la que s'aprova el Pla Estratégic...