« Ves enrere

EMCORP 2020. AVALEM EXPERIÈNCIA

EMCORP 2020. AVALEM EXPERIÈNCIA

Foment de la contractació
 
Més de 1.000 persones desocupades a partir de 30 anys treballaran en entitats locals de la Comunitat gràcies a Avalem Experiència
 
      
    • Quan es realitze la selecció, les persones interessades no hauran de realitzar cap tràmit, només estar inscrites com a aturades en LABORA
 
      
València (19.06.20).  LABORA, el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, ha publicat hui thin(enllaç al llistat) el llistat de les 522 entitats locals que han resultat beneficiàries de la subvenció EMCORP emmarcades en el Pla Avalem Experiència.
 
Gràcies a aquesta subvenció, al voltant de 1.100 persones desocupades de més de 30 anys obtindran un contracte de treball d'almenys sis mesos per a realitzar obres o serveis d'interés general en aquestes entitats locals de la Comunitat Valenciana.
 
Aquestes ajudes s'emmarquen en Avalem Experiència, un projecte posat en marxa pel Consell a través de LABORA, el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per a donar suport a la inserció laboral de les persones desocupades.
 
L'import de les subvencions per cada entitat local és d'un mínim de 17.000 euros i es destinarà al finançament dels costos salarials i la cotització a la Seguretat Social de les persones contractades. Els contractes han de tindre una duració de, almenys, sis mesos a jornada completa.
 
Les persones participants en aquest programa seran seleccionades per sondeig entre les inscrites com a demandants d'ocupació en els Espai Labora dels municipis corresponents. En aquestes seleccions tindran prioritat aquelles persones que no estiguen percebent prestacions o subsidis per desocupació.
 
Les persones desocupades poden consultar en aquest llistat els municipis que realitzaran contractacions. Així mateix, poden comprovar en Punt Labora l'estat de la seua demanda i actualitzar-la si és necessari en autoentrevista en l'enllaç https://puntlabora.gva.es . Cal recordar que l'actual crisi sanitària ha provocat que hàgem d'extremar les mesures de precaució. En aquest sentit, els Espai Labora atendran a través d'aquest formulari.