Portlets niats

Empreses d'Inserció

« Ves enrere

ECEMIN 2019. Subvencions destinades a la integració sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció per a l'exercici 2019

ECEMIN 2019. Subvencions destinades a la integració sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció per a l'exercici 2019

Normativa

Llei 1/2007, de 5 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regulen les empreses d'inserció per a fomentar la inclusió social en la Comunitat Valenciana.


Llei 44/2007, de 13 de desembre per a la regulació del règim de les  empreses d'inserció.

ORDRE 20/2018, de 14 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les compensacions econòmiques i subvencions públiques destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció i en empreses ordinàries de treball.

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

Sol·licitud de l'Ajuda

Justificació de l'Ajuda