Portlets niats

Empreses d'Inserció

« Ves enrere

ECCRIN 2018.Subvenció a la creació de nous llocs de treball en empresa d'inserció vinculat a inversió fixa.

ECCRIN 2018.Subvenció a la creació de nous llocs de treball en empresa d'inserció vinculat a inversió fixa.

Normativa

Ley 1/2007, de 5 de febreo, d ela Generalitat, por la que se regulan las empresas de inserción par afomentar la inclusión social en la Comunitat Valenciana.

Llei 44/2007 de 13 de desembre per a la reguació del règim de les empreses d'inserció.

ORDRE 20/2018, de 14 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les compensacions econòmiques i subvencions públiques destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció i en empreses ordinàries de treball.

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen subvencions destinades a la integració sociolaboral de persones treballadores en situació o risc d'exclusió social en empreses d'inserció per a 2018.

Tramitació i models de sol·licitud  y models de sol·licitud

Models de sol·licitud

Sol·licitu de l'Ajuda

  • HOR0003E Domiciliació bancària.
  • EMP0295E Annex I.  Ajudes empreses d'inserció.
  • EMP0484E Memòria explicativa del projecte.
  • EMP0483E Documentació específica.

Justificació de l'Ajuda

  • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència.
  • EMP0403E Declaració final de finançament.
  • EMP0485E Relació de inversions / factures.