Portlets niats

Altres entitats

« Ves enrere

EMPACE-2018. Programa de subvencions destinades a fomentar els acords territorilas en matèria d'ocupació i desenvolupament local en la Comunitat Valenciana. Projectes experimentals

EMPACE-2018. Programa de subvencions destinades a fomentar els acords territorilas en matèria d'ocupació i desenvolupament local en la Comunitat Valenciana. Projectes experimentals

Normativa

Tramitació i  models de sol·licitud

Models

 • HOR0003E Domiciliació bancària
 • EMP0413E Annex I Acords Territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local
 • HOR0016E Declaració del art. 13 de la Llei General de Subvencions
 • EMP0414E Certificat disposició de finançament
 • EMP0415E Memòria Activitats Projectes Experimentals
 • EMP0416E Memòria Econòmica Projectes Experimentals

Llistat de repartiment

Inici del Projecte

 • EMP0418E Certificat d'inici
 • HOR0026E Declaració del art. 34.5 de la Llei  General de Subvencions
 • EMP0417E Sol·licitd de bestreta
 • EMP0412E Cartell de Senyalització Projectes Experimentals
 • EMP0351E Documento de declaració formal del personal del desenvolupament del programa.

Logos disponibles per a publicitat de l'actuació

Justificació de l'Ajuda

 • EMP0423E Presentació de documentació justificativa 
 • EMP0419E Certificat de Despeses finals
 • EMP0421E Annex I Certificat de Despeses Finals
 • HOR0026E Declaració del art. 34.5 de la Ley General de Subvenciones
 • EMP0432E Certificat  de justificació d' ingressos a compte de l'IRPF
 • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència
 • EMP0422E Certificat  d'altres ajudes