Portlets niats

Altres entitats

« Ves enrere

Ajudes FEAG per a la reinserció laboral de persones acomiadades del sector de fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

Ajudes FEAG per a la reinserció laboral de persones acomiadades del sector de fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

Normativa 

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

 • HOR0001W Sol·licitu general
 • HOR0003E Domiciliació bancària
 • HOR0064E Declaració art. 13 i 34 Llei General Subvencions
 • EMP0447E Declaració sobre ajudes públiques sol·licitades
 • EMP0389E Declaració sobre publicitat i tranparència 
 • HOR0071E Dades per a la notificació electrònica 

Sol·licitud d'incentius

 • HOR0001W Sol·licitud general
 • EMP0453E Annex Solicitud de incentivos dirigido a los participantes
 • EMP0454E Anexo Solicitud de incentivos dirigida a los empleadores
 • HOR0003E Domiciliación bancaria
 • HOR0004E Ajudes Mínimis
 • MODELO 145 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas - Comunicación de datos al pagador

Concesió de la subvenció