Visualització de contingut web

Accés a TAURO per als CIPFP

Què es?

És l'enllaç que possibilita als Centres Integrats Públics de Formació Professional accedir a l'aplicació TAURO des de l'extranet.

Quan puc accedir a este servei? 

Una vegada que la persona usuaria dispose del certificat digital, o DNI electrònic, i haja acceptat la credencial associada al seu compte personal, que se li mostrarà a l'intentar accedir per primera vegada a l'aplicació ("Accés a l'aplicació" amunt en esta mateixa pàgina, dins d"Accés a TAURO amb Windows").

Què he de fer per a utilitzar-ho?

Llegir el document d'instruccions d'instal·lació que es troba enllaçat en "Accés a TAURO amb Windows", amunt en esta mateixa pàgina, i seguir els seus passos.

Què puc fer si tinc problemes a l'utilitzar-ho?

Registrar una incidència a través de l'enllaç "Incidències" que es troba amunt, en esta mateixa pàgina.