Ajudes foment de l'ocupació

« Ves enrere

ECOVUT-2019 Programa d'ajudes per la conversió a indefinit de contractes temporals de col·lectius vulnerables

ECOVUT-2019 Programa d'ajudes per la conversió a indefinit de contractes temporals de col·lectius vulnerables

NOTA: Dirigit a qualsevol contractat/ada temporal inscrit/a com a demandant de millora d'ocupació.

Normativa

Errors més freqüents en sol·licitar la subvenció i consells per a evitar-los (punxe ací)

Tramitació y models de sol·licitud

Models de sol·licitud

  • HOR0001W  Soli·licitud general
  • HOR0003E Domiciliació bancària
  • HOR0064E Declaració art. 13 y 34 de la Llei 38/2003 General de Subvencions
  • HOR0004E Declaració mínimis
  • EMP0471E Annex I. Ajudes col·lectius
  • EMP0470E Annexo II. Ajudes col·lectius
  • EMP0472E Comunicació al treballador/a

Enllaç de què s'obté el justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors:

NOTA IMPORTANT: Les dades que es facen constar en l'emplenament d'aquest formulari inicial d'indicadors han d'anar referides a la situació de la persona contractada en el dia anterior a la data d'inici del contracte.

Si la persona contractada disposa de codi autoservef, punxa ací

Si la persona contractada no disposa de codi autoservef, punxa ací.

Documentació a aportar en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte.

  • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència
  • EMP0350E  Comunicació comptabilitat separada

Annex I del Tractat del Funcionament de la UE