Ajudes foment de l'ocupació

« Ves enrere

ECOTUR - Programa de foment d'ocupació per a la millora de les condicions laborals sector hostaleria

ECOTUR - Programa de foment d'ocupació per a la millora de les condicions laborals sector hostaleria

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

  • HOR0001W Sol·licitud general
  • HOR0003E Domiciliació bancaria
  • HOR0064E Declaració art. 13 y 34 de la Llei  38/2003 General de Subvencions
  • HOR0004E Declaració mínimis
  • EMP0477E Annex I. Ajudes sector hosteleria
  • EMP0476E Annex I. Ajudes sector hosteleria
  • EMP0475E Comunicació al treballador

Documentació a aportar en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte

  • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència
  • EMP0350E Comunicació comptabilitat separada