Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

« Ves enrere

EMPACE-2018. Programa de subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenrotllament local a la Comunitat Valenciana. Projectes experimentals.

EMPACE-2018. Programa de subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenrotllament local a la Comunitat Valenciana. Projectes experimentals.

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Models

 • HOR0003E Domiciliació bancària
 • EMP0413E Annex I Acords Territorials en matèria de'ocupació i  desenvolupament
 • HOR0016E Declaració del art. 13 de la Llei General de Subvencions
 • EMP0414E  Certificat disposició finançament
 • EMP0415E  Memòria Activitats Projectes Experimentals
 • EMP0416E  Memòria Econòmica Projectes Experimentals
 • HOR0071E Dades Notificació Electrònica

Llistat de repartiment

Inici del Projecte

 • EMP0418E  Certificat d'inici 
 • HOR0026E  Declaració del art. 34.5 de la Llei General de Subvencions
 • EMP0417E Solicitud de bestreta
 • EMP0412E  Cartell de Senyalització Projectes Experimentals 
 • EMP0351E  Document de declaració formal del personal del desenrotllament del programa

Logos disponibles per a publicitat de l'actuació

Justificació de l'Ajuda

 • EMP0423E Presentació de documentació justificativa 
 • EMP0419E Certificat de despeses finals
 • EMP0421E Anexo I Certificado de gastos Finales
 • HOR0026E Declaració del art. 34.5 de la Llei General de Subvencions
 • EMP0432E Certificat de justificació d'ingresos a compte del IRPF
 • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència
 • EMP0422E Certificat d'altres ajudes

Portlets niats