Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

« Ves enrere

EMPACE-2017. Programa de subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenrotllament local a la Comunitat Valenciana. Projectes experimentals.

EMPACE-2017. Programa de subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenrotllament local a la Comunitat Valenciana. Projectes experimentals.

Tramitació i models de sol·licitud

EMPACE-2017. Programa de subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenrotllament local a la Comunitat Valenciana. Projectes experimentals.

Justificació de l'Ajuda

  • EMP0423E Presentació de documentació justificativa 

  • EMP0419ECertificat de despeses finals

  • EMP0421E Anexo I Certificado de gastos Finales

  • HOR0026E Declaració del art. 34.5 de la Llei General de Subvencions

  • EMP0432E Certificat de justificació d'ingresos a compte del IRPF

  • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència

  • EMP0422E  Certificat d'altres ajudes


Portlets niats