Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

« Ves enrere

EMPA01 2018 Subvencions destinades al finançament del manteniment dels Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local per a l'exercici 2018

EMPA01 2018 Subvencions destinades al finançament del manteniment dels Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local per a l'exercici 2018

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

  • HOR0003E Domiciliació bancària
  • HOR0016E Declaració art. 13 de la Llei  38/2003 General de Subvencions
  • EM90437E Certificat del secretari / interventor 
  • EMP0396E Subvenció al manteniment del AEDL
  • EMP0397E Memòria del projecte 
  • EMP0202E Declaració d'altres ajudes 

Proposta de concessió Alacant

Proposta de concessió Castelló

Proposta de concessió València

Tramitació de pagaments

  • HOR0026E Declaració de l'article 34.5 de la Llei General de Subvencions

Justificació final


Portlets niats