Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

« Ves enrere

EMCORP 2019. Programes de subvencions Iniciativa Social destinat a la contractació de persones desocupades de al menys 30 anys d'edat, amb col·laboració amb les Corporacions Locals.

EMCORP 2019. Programes de subvencions Iniciativa Social destinat a la contractació de persones desocupades de al menys 30 anys d'edat, amb col·laboració amb les Corporacions Locals.

Normativa

 

Models de Sol·licitud

Proposta de concesió e insctruccions de selecció

Fase de selecció de trabajadors/res

Justificació Inicial

 • EMP0355E Cartell de senyalització - corporacions locals
 • EMP0407E Certificat d'inici
 • EMP0536E Memória explicativa
 • EMP0358E Comunicació als treballadors
 • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei de Subvencions
 • EMP0437E Certificació del secretari / interventor sobre disposició de finançament

Justificació Final

 • EMP0314E  Presentació documentació
 • EMP0391E Informe final de l'obra o servei realitzat
 • EMP0021E Certificat de despeses finals
 • EMP0291E Annex I. Certificat de despeses finals
 • EMP0202E Certificat d'altres ajudes
 • EMP0514E Certificat de pagament de despeses pendents
 • HOR0026E Declaració art. 34. Llei de Subvencions

Logos disponibles per a publicitat de l'actuació

 

 

 

 

 

 

 


Portlets niats