Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

« Ves enrere

EMCORP 2018. Programes de subvencions Iniciativa Social destinat a la contractació de persones desocupades de al menys 30 anys d'edat, amb col·laboració amb les Corporacions Locals.

EMCORP 2018. Programes de subvencions Iniciativa Social destinat a la contractació de persones desocupades de al menys 30 anys d'edat, amb col·laboració amb les Corporacions Locals.

Normativa

Tramitació i  models de sol·licitud

 • Programa de subvenciones Iniciativa Social, destinado a la contratación de personas desempleadas de al menos 30 año de edad en colaboración con las Corporaciones Locales, para la realización de obras o servicios de interés general. (SERVEF 2018)

Models de Sol·licitud

Fase de selecció de treballadors/es

Justificació Inicial

 • EMP0355V Cartell de Senyalització - corporacions locals
 • EMP0407E Certificat d'inici i Memòria explicativa del projecte
 • EMP0358E Comunicació als treballadors/eres
 • HOR0026E Delcaració art. 34.5 Ll de Subvencions
 • EMP0437E Certificació del secretari / interventor sobre disposició de finançament

Justificació Final

 • EMP0314E Presentació documentació
 • EMP0391E Informe final de l'obra o servei realitzat
 • EMP0021E Certificat de despeses finals
 • EMP0291E Annex I. Certificat de despeses finals
 • EMP0202E Certificat d'altres ajudes
 • EMP0514E Certificat de pagament de despeses pendents
 • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei de Subvencions

Instrucció Selecció INICIATIVA SOCIAL 2018

Llistat repartiment  EMCORP 2018

Logos disponibles per a la publicitat de l'actuació


Portlets niats