Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

« Ves enrere

EMCORP 2017 Programa de subvencions Iniciativa Social, destinat a la contractació de persones desocupades de al menys 30 anys d'edat amb colaboració amb les corporacions locals, per a realització d'obres o serveis d'interés general (Servef 2017)

EMCORP 2017 Programa de subvencions Iniciativa Social, destinat a la contractació de persones desocupades de al menys 30 anys d'edat amb colaboració amb les corporacions locals, per a realització d'obres o serveis d'interés general (Servef 2017)

Normativa

  • RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2017, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova i publica l'augment de l'import global màxim establit en la Resolució de 23 de juny de 2017, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions destinades a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, així com la modificació dels terminis d'execució dels programes subvencionables previstos en la citada resolució i en la Resolució de 21 de juny de 2017, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana.  
  • RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2017, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova i dóna publicitat a la modificació del termini d'execució dels programes convocats per Resolució de 23 de juny de 2017, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions destinades a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, i per Resolució de 21 de juny de 2017, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades d'almenys 30 anys d'edat, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana.

Tramitació i  models de sol·licitud

Justificació Final

  • EMP0314E Presentació documentació justificativa
  • EMP0391E Informe final de l'obra o servei realitzat
  • EMP0021E Certificado de gastos finales
  • EMP0291E  Annex I Certificat de despeses finals
  • EMP0202ECertificat d'altres ajudes
  • EMP0325E Certificat de justificació d'ingressos a compte de l'IRPF
  • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei de Subvencions

 


Portlets niats