Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

EMCORD 2018 - Programa de subvencions Iniciativa Social, destinades a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga duració per a corporacions locals de la Comunitat Valenciana

EMCORD 2018 - Programa de subvencions Iniciativa Social, destinades a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga duració per a corporacions locals de la Comunitat Valenciana

Normativa

 • RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es modifica el termini d'execució dels projectes subvencionables regulats en la Resolució de 13 de juliol de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 les subvencions destinades a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, en aplicació de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
 • RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es modifica el resolc desseté de las convocatòries publicades durant 2018 en aplicació de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa d'iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, modificada per l'Ordre 10/2017, de 8 de maig

Tramitació i models de sol·lcitud

Models de sol·licitud

Fase de selecció de treballadors/es

Justificació Inicial

 • EMP0355V Cartell de senyalització - corporacions locals
 • EMP0407E Certificar d'inici i Memòria explictiva del projecte
 • EMP0358E Comunicació als treballadores
 • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei de Subvencions
 • EMP0437E Certificació del secretari / interventor sobre disposició de finançament

Justificació Final

 • EMP0314E Presentació documentació justificativa
 • EMP0391E Informe final del'obra o servei realitzat
 • EMP0021E Certificat de despeses finals
 • EMP0291E Anxex I Certificat de despeses finals
 • EMP0202E Certificat d'altres ajudes
 • EMP0514E Certificat de pagament de despeses pendents
 • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei de Subvencions

Instrucció Selecció INIVIATIVA SOCIAL 2018

Llistat web repartiment EMCORD 2018

Logos disponibles per a la publicitat de l'actuació


Portlets niats