Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

« Ves enrere

EMCORA 2019. Programa de subvencions Iniciativa Social, destinades a la contractació de persones del sector agroalimentari en situació de desocupació per corporacions locals de les comarques de la Ribera Alta i Baixa de la província de València.

EMCORA 2019. Programa de subvencions Iniciativa Social, destinades a la contractació de persones del sector agroalimentari en situació de desocupació per corporacions locals de les comarques de la Ribera Alta i Baixa de la província de València.

Normativa

ORDRE 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa d'Iniciativa Social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a finançar un pla extraordinari d'ocupació a les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, en aplicació de l'Acord de 9 de novembre de 2018, del Consell i de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a finançar un pla extraordinari d'ocupació a les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, en aplicació de l'Acord de 9 de novembre de 2018, del Consell, i de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

Sol·licitud de l'Ajuda

Proposta de concesió i instruccions de selecció

Fase de selecció de treballadors/es

Justificació Inicial

 • EMP0355V Cartell de señalització - Corporacions locals
 • EMP0407E Certificat d'inici i memòria del projecte
 • EMP0358E Comunicació als treballadors/es
 • HOR0026E Declaració art. 34.5 Llei de Subvencions
 • EMP0437E Certificació del secretario/a interventor/a sobre disposició de finançament

Justificació Final

 • EMP0314E Presentació documentació justificativa
 • EMP0391E Informe final de l'obra o servei realitzat
 • EMP0021ECertificat de despeses finals
 • EMP0291E Annex I Certificat de despeses finals
 • EMP0202E Certificat d'altres ajudes
 • HOR0026E Declaració art.34.5 Llei de Subvencions
 • EMP0514E Certificat de pagament de despeses pendents

Logos disponibles per a la publicitat de l'actuació

 


Portlets niats