Corporacions locals, mancomunitats, diputacions

Foment de l'ocupació

« Ves enrere

ECONAP 2020. Programa de subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball

ECONAP 2020. Programa de subvencions destinades al programa d'ocupació amb suport en empreses del mercat ordinari de treball

 

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

 • HOR0003E Domiciliación bancària
 • EMP0221E Annex. Ocupació amb suport en el mercat ordinari de treball.
 • EMP0223E  Memòria del projecte d'ocupació amb suport
 • EMP0427E  Anexo a la memoria del proeycto
 • EMP0425E  Relació de mèritos
 • HOR0064E  Declaració responsable

Justificació inici del projecte

 • EMP0430E Sol·licitud de bestreta
 • EMP0428E Certificat d'inici
 • EMP0429E Annex inici del projecte
 • EMP0426E Autorització  consulta vida laboral
 • HOR0026E Declaració del art. 34.5 del la Llei  General de Subvencions
 • EMP0424E Autorització d'acces a funcions de control i aprobació

Justificació final del projecte

 • EMP0488E Certificat de despeses finals
 • EMP0389E Declaració sobre publicitat i transparència   (per al cas d'entitats privades)
 • EMP0200E Declaració de la destinació de l'ajuda
 • EMP0393E Memòria d'actuacions
 • EMP0487E  Informes i registre de visites i accions en relació amb cada persona treballadora donada suport (un exemplar per persona)
 • EMP0202E Relació d'altres ingressos, recursos, fons propis o subvencions que hagen finançat l'activitat subvencionada
 • HOR0026E Declaració del article 34.5 de la Llei de Subvencions

 


Portlets niats