Renovació

Com es renova la demanda on-line?

Pots renovar:

- per internet en la nostra pàgina web https://puntlabora.gva.es/puntlabora/?lang=ca, hauràs d'identificar-te amb el teu DNI i PIN i accedir a Renovació.

- o cridant al 012  963 86 60 00, teléfon d'informació de la Generalitat Valenciana.

-A través de l'App

No oblides imprimir o guardar el teu nou DARDE.

El sistema no em permet renovar la demanda on-line, què puc fer?

Si t'apareix aquest avís en intentar renovar la teua demanda per Internet, has d'acudir personalment al teu Espai Labora per que hi ha alguna incidència amb la teua demanda. Possiblement siga necessari actualitzar dades.

Què puc fer si he perdut el DARDE?

Pots sol·licitar un duplicat del teu *DARDE:
 
- a través de la web www.labora.gva.es, accedint a https://puntlabora.gva.es/puntlabora/, una vegada identificat podràs accedir a "Certificats".
 
En cas de no recordar el teu PIN pots obtindre un nou a través de la nostra  https://puntlabora.gva.es/puntlabora/, una vegada t'identifiques amb el teu NIF/NIE  veuràs un enllaç de "oblit PIN", t'enviaran un nou al telèfon mòbil que consta en la teua demanda.
 
- o telefonant al 012 o  963 86 60 00.

No em recorde del codi Autoservef i he camviat el número de telèfon mòbil

Pots obtindre un nou PIN a través de la nostra webhttps://puntlabora.gva.es/puntlabora/ , una vegada poses el NIF/NIE, tens un enllaç de "oblit PIN", t'enviaran un nou al telèfon mòbil que consta en la teua demanda. També cridant al telèfon de la Generalitat 012 o al 963866000.

Com puc desbloquejar el PIN (Còdi Autoservef)?

El codi PIN es bloqueja en intentar introduir-lo erròniament tres vegades consecutives.
Pots desbloquejar-ho des d'internet de la següent forma:
-https://puntlabora.gva.es/puntlabora/ , punxa en l'accés a la teua demanda, i en "has oblidat el teu PIN".
Una vegada seleccionat se't facilitarà un nou que t'enviaran per missatge al mòbil que consta en la
teua demanda.

Que ocorre si no renove la demanda en la data assenyalada?

Si no es renova la demanda per un motiu justificat, s'haurà d'acreditar aquest motiu documentalment. 

En el cas de no acreditar-se, la falta de renovació de la demanda implica:

1. Que la persona sol·licitant i beneficiària de prestacions podrà ser objecte d'una sanció que pot comportar la pèrdua de la prestació d'un a sis mesos o la seua extinció, segons la gradació prevista en l'article 47.1.a) del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, que aprova el Text Refós d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.

2. Que la persona no sol·licitant ni beneficiària de prestacions, podrà ser objecte d'una sanció que comporta la impossibilitat de tornar a donar-se d'alta com a demandant d'ocupació en el termini d'un mes.