Renovació

Com es renova la demanda on-line?

Pots renovar:

- per internet en la pàgina web www.labora.es accedint per l'apartat "Autoservef - Renovació i Inscripció-Renovació". Després d'identificar-te amb el teu NID i codi Autoservef (apareix en el document DARDE) prem "Renovar".

- o cridant al 012 ( 963 86 60 00 si disposa de tarifa plana a números fixos o crida des de fora de la Comunitat Valenciana)

No oblides imprimir o guardar el teu nou DARDE.

El sistema no em permet renovar la demanda on-line, què puc fer?

Si t'apareix aquest avís en intentar renovar la teua demanda per Internet, has d'acudir personalment al teu Espai Labora per que hi ha alguna incidència amb la teua demanda. Possiblement siga necessari actualitzar dades.

Què puc fer si he perdut el DARDE?

Pots sol·licitar un duplicat del teu DARDE

- per la web www.labora.gva.es, accedint a Autoservef – Certificats- Ultim DARDE.  Hauràs d'identificar-te mitjançant el teu NID i el teu codi Autoservef si ho recordes. També pots identificar-te amb signatura electrònica de l'ACCV.

En cas de no recordar el teu codi Autoservef  pots anar a Autoservef - Renovació i Inscripció - Renovació - Oblit codi autoservef i rebràs el nou codi en el número de telèfon mòbil que consta en la teua demanda.

-o cridant al 012 (si disposa de tarifa plana a números fixos o si crida des de fora de la Comunitat Valenciana: 963 866 000).

No em recorde del codi Autoservef i he camviat el número de telèfon mòbil

Pots telefonar al 012 (o al 963 86 60 00 si tens tarifa plana a fixos). Et demanaran el DNI i la data de naixement i t'enviaran un correu amb la data de pròxima renovació i el codi que tenies. Després has d'acudir al teu Espai labora, com més prompte millor, per a actualitzar el número de telèfon i així tornar a gestionar per internet.

D'altra banda, disposes d'una xarxa de caixers Autoservef en tots els Espai Labora (disposes d'ells també en alguns ajuntaments de localitats que no tenen oficina d'ocupació) perquè pugues realitzar els tràmits per internet.

Com puc desbloquejar el PIN (Còdi Autoservef)?

Pots desbloquejar-ho des d'internet  accedint  a Autoservef/Renovació i Inscripció/Renovació. En seleccionar l'opció d'identificar-se mitjançant codi autoservef hauràs de seleccionar l'opció de "oblit codi autoservef".

El codi Autoservef es bloqueja en intentar introduir-ho erròniament tres vegades consecutives.

Una vegada seleccionat se't facilitarà un nou codi que t'enviaran per missatge al mòbil. 

Que ocorre si no renove la demanda en la data assenyalada?

Si no es renova la demanda per un motiu justificat, s'haurà d'acreditar aquest motiu documentalment. 

En el cas de no acreditar-se, la falta de renovació de la demanda implica:

1. Que la persona sol·licitant i beneficiària de prestacions podrà ser objecte d'una sanció que pot comportar la pèrdua de la prestació d'un a sis mesos o la seua extinció, segons la gradació prevista en l'article 47.1.a) del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, que aprova el Text Refós d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.

2. Que la persona no sol·licitant ni beneficiària de prestacions, podrà ser objecte d'una sanció que comporta la impossibilitat de tornar a donar-se d'alta com a demandant d'ocupació en el termini d'un mes.