Personal Docent de Centres de Formació

Visualització de contingut web

Requisitos

Els requisits exigits estan establits en l'article 7 del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell.

Pots consultar els requisits exigits per l'especialitat formativa que vulgues impartir:

Si l'especialitat formativa es correspon amb un certificat de professionalitat, els requisits exigits estan determinats pel Reial decret que regula dit certificat de professionalitat. Pots consultar-los en el Repertori Nacional de Certificats de Professionalitat editat pel *SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal).

Si l'especialitat formativa no es correspon amb un certificat de professionalitat, els requisits exigits vénen determinats pel programa formatiu de l'especialitat. Pots consultar-los en la pàgina relativa a les especialitats formatives especialitats formatives