Visualització de contingut web

Busque formació

CANCEL·LADES TOTES LES ACCIONS FORMATIVES DE LABORA.
 
En la Comunitat Valenciana la Conselleria de Sanitat Universal  i Salut Pública, ha determinat la suspensió temporal de l'activitat educativa presència en tots els centres, etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament a partir del dilluns 16 de març i es mantindrà mentre estiga en vigor aquesta suspensió de les activitats docents fins a una altra ordre.
 
Aquesta mesura de suspensió de l'activitat educativa és aplicable en l'àmbit de la Formació Professional per a l'Ocupació, en els centres i entitats que imparteixen aquesta formació en modalitat presencial, així com en la part presencial en la modalitat de teleformació. 
 
Per tant aquesta mesura és aplicable als següents programes i/o modalitats
 
  • Programes mixtos d'Ocupació - Formació.
  • Accions formatives dirigides prioritàriament a persones treballadores ocupades que actualment es troben en execució
  • Accions formatives dirigides prioritàriament a persones treballadores desocupades que actualment es troben en execució
  • Accions formatives realitzades en el marc de convenis de col·laboració
  • Activitats formatives de plans de formació dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva
  • Accions formatives impartides en Centres de Referència Nacional, centres LABORA Formació i Centres Integrats de Formació Professional de titularitat de LABORA
  • La formació no finançada amb fons públics desenvolupada per centres i entitats d'iniciativa privada destinada a l'obtenció de certificats de professionalitat
  • Contractes per a la formació i l'aprenentatge. La suspensió de l'activitat educativa, serà aplicable a l'activitat formativa presencial inherent a aquests contractes, incloent la part presencial que es realitze en la modalitat de teleformació, sense que això implique una suspensió del contracte ni l'increment de la duració acordada d'aquest. En aquests casos la formació s'ajornarà o *concentrrá de manera que es puga impartir amb posterioritat a la suspensió, amb el límit en tot cas de la duració acordada en el contracte.

La suspensió de l'activitat formativa implica la no assistència de la alumnat durant el període de suspensió establit per les autoritats sanitàries. Les absències durant aquests períodes es consideraren faltes justificades amb caràcter general.

 

 

LABORA, a més de possibilitar la participació activa de les persones desocupades i les empreses en la cerca i cobertura de llocs de treball, també et proporciona formació perquè millores el teu perfil professional.

Recorda que tots els cursos oferits per LABORA són gratuïts.

Ací trobaràs tota la informació necessària per a realitzar els cursos.