Visualització de contingut web

Informació general

El procediment per a l'acreditació de competències per l'experiència laboral està regulat pel Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol (BOE de 25 d'agost del 2009).

A la Comunitat Valenciana, és la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport la competent per a gestionar les convocatòries de reconeixement de competències professionals adquirides per l'experiència laboral  a la qual et pots dirigir, a través del següent enllaç, per a conéixer les previsions de convocatòries.