Visualització de contingut web

I si no posseïsc documentació per a justificar la meua experiència o la meua formació?

Si eres major de 25 anys, podràs sol•licitar la teua inscripció provisional en la convocatòria. Una vegada valorada la teua situació, se't confirmarà si pots participar en el procediment.