Visualització de contingut web

Com es desenvolupa este procediment?

Consta de tres fases:

 • Assessorament
 • Avaluació
 • Acreditació i registre

A més, en qualsevol moment podràs acudir als punts d'informació i assessorament, que es designen en cada convocatòria.

1a Fase: Assessorament

Qui són els assessors/es?

Són experts/es en el sector professional que especifica la convocatòria i que han sigut habilitats per a aquesta tasca.

 • Es revisa la documentació aportada sobre el teu historial professional i formatiu i un assessor t'ajudarà a completar-ho, si és necessari.T'ajudaran a analitzar les teues competències professionals.
 • S'emetrà un informe orientatiu amb la valoració de l'assessor sobre la conveniència que passes a la 2a fase.
 • Podràs decidir si vols passar a la fase d'avaluació, tenint en compte l'informe de l'assessor/a.

2a Fase: Avaluació:

Qui són els/les avaluadors/as?

Són experts/es en el sector professional que especifica la convocatòria i que han sigut habilitats/as per a aquesta tasca.

 •  Es revisa de manera detallada la documentació que has aportat.
 •  Se't demanarà que demostres aquelles competències professionals que no hagen quedat prou justificades. Per exemple, se't pot demanar que realitzes una demostració pràctica en una situació similar al teu lloc de treball.

3a Fase: Acreditació i registre:

 • Si l'avaluació és superada positivament, obtindràs una acreditació de les competències professionals que hages demostrat.
 • Aquestes acreditacions quedaran inscrites en un registre del Servei Públic d'Ocupació.
 • Les persones participants rebran, a més, orientacions sobre la formació complementària que haurien de realitzar per a l'obtenció d'un títol oficial.
 • Es revisa de manera detallada la documentació que has aportat.
 • Se't demanarà que demostres aquelles competències professionals que no hagen quedat prou justificades. Per exemple, se't pot demanar que realitzes una demostració pràctica en una situació similar al teu lloc de treball.