Ajudes foment de l'ocupació

ECONCI 2020. Ajudes extraordinàries urgents a persones treballadores que s'hagen acollit a la reducció de jornada per conciliació

ECONCI 2020. Ajudes extraordinàries urgents a persones treballadores que s'hagen acollit a la reducció de jornada per conciliació

Normativa

MODIFICACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I FLEXIBILITZACIÓ DELS REQUISITS PER A SOL·LICITAR-LA

 
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat amb data 19 de maig la modificació del decret per a concedir ajudes directes a les persones treballadores que s'han acollit a la reducció de jornada (en un 50% o més) per a atendre familiars com a conseqüència directa de la COVID-19 amb l'objectiu de compensar la seua disminució d'ingressos.
 
Així, entre els requisits per a poder sol·licitar l'ajuda, s'han flexibilitzat el criteri de permanència en la situació de reducció horària exigint, únicament, mantindre-la durant un mes i ha suprimit l'obligació de no superar els 22.000 euros de base imposable en l'Impost de la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2018.
 
D'aquesta manera, els requisits per a optar a l'ajuda són els següents:
 
a) Figurar d'alta en el Règim General de la Seguretat Social.
b) Haver-se acollit a la reducció de jornada durant el període de l'estat d'alarma en un percentatge igual o superior al 50%, i mantindre aquesta reducció durant almenys un mes.
c) Tindre el domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.
 

El termini de presentació de sol·licituds s'àmplia fins al 9 de juny de 2020

Multimedia

 

Tramitació i models de sol·licitud

Emplenar en cas de presentar la sol·licitud presencialment 

 

En cas de presentar la sol·licitud presencialment has de  dirigir-te prefrentment als registres de LABORA, sol·licitant cita prèvia en horari de dillunes a divendres de 09:00 a 14:00,  a través dels següents telèfons: 

 

Registre general dels Serveis Centrals de LABORA 

Avda. Navarro Reverter, 2 46004 ValÈncia

Teléfon: 963869048

 

 

Registre de la Dirección Territorial d'Ocupació  d'Alacant

Pintor Lorenzo Casanova, 6 03003 Alacant

Telèfon: 965900377 y 965900376

 

Registre de la Dirección Territorial d'Ocupació de Castelló

C/ Historiador Viciana, 8 12002 Castelló

Telèfon:  964558657

 

També pots presentar la sol·licitud mitjançant: 
 
Qualsevol altre registre oficial, ací tens un llistat amb els Registres de la Comunitat Valenciana,   a causa de la situació actual és convenient que contactes primerament telefònicament. 
 
A través de les oficines de correus. 

 

Emplenar en cas de presentar la sol·licitud telemàticament

Per a presentar la sol·licitud telemàticament s'haurà de disposar de signatura electrònica admesa per la seu electrònica de la Generalitat. 
 
De no disposar de signatura electrònica podrà acudir-se a la representació a través de persona que sí que dispose d'ella, acreditant la representació, per a això s'emplenarà aquest imprés EMP0541E I s'adjuntarà al  tràmit electrònic.