Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

ECMSAL. Ajuda Salarial de l'exercici 2019: Foment d'ocupació en Centres Especials d'Ocupació per a persones amb diversitat funcional / discapacitat que tinguen reconeguda una diversitat funcional / discapacitat en grau igual o superior al 33% (foment de l'ús de persones amb diversitat funcional / discapacitat) LABORA 2019

ECMSAL. Ajuda Salarial de l'exercici 2019: Foment d'ocupació en Centres Especials d'Ocupació per a persones amb diversitat funcional / discapacitat que tinguen reconeguda una diversitat funcional / discapacitat en grau igual o superior al 33% (foment de l'ús de persones amb diversitat funcional / discapacitat) LABORA 2019

Tramitación y modelos de solicitud

Models de sol·licitud

Documentació Justificació Primera Fase

 • EMP0084E Annex V: Plantilla inicial de treballadors
 • EMP0463E Annex VI: Plantilla personal interí
 • EMP0093E Annex VII: Part de variació en la plantilla
 • EMP0503E Annex VIII: Sol·licituts d'informes d'adecuació
 • EMP0504E Annex IX: Descripció i anàlisi de llocs de treball
 • EMP0501E Annexo X: Declaració responsable consentiment cessió de dades

Documentació Justificación Segona Fase

 • HOR0026E Declaració del art. 34.5 Llei 38/2003 General de Subvenció
 • EMP0389E Delcaració sobre publicitat i transparència
 • EMP0496E Declaració responsable d'autenticitat documentació
 • EMP0507E Compte justificativa simplificada - Memòria d'actuacions
 • EMP0403E Declaració fianal de finançament