Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

ECMSAL. Ajuda salarial dels mesos de novembre i desembre de 2018: Foment d'ocupació en centres especials d'ocupació per a persones amb diversitat funcional / discapacitat que tinguen reconeguda una diversitat en grau igual o superior al 33% (foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional/ discapacitat) LABORA 2019

ECMSAL. Ajuda salarial dels mesos de novembre i desembre de 2018: Foment d'ocupació en centres especials d'ocupació per a persones amb diversitat funcional / discapacitat que tinguen reconeguda una diversitat en grau igual o superior al 33% (foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional/ discapacitat) LABORA 2019

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud

 • HOR0003E Domiciliació bancària
 • HOR0004E Declaració d'ajudes minimis
 • EMP0083E Annex I: Ajudes sol·licitades i imports sol·licitats
 • EMP0499E Annex II: Conceptes i imports sol·licitats
 • EMP0500E Annex IV: Declaracions responsables
 • EMP0084E Annex V: Plantilla inicial de treballadors
 • EMP0463E Annex VI: Plantailla personal interí
 • EMP0093E Annex VII: Parte de variació en la plantilla
 • EMP0503E Annex VIII: Sol·licituts d'informes d'adecuació
 • EMP0504E Annex IX: Descripció i anàlisi de llocs de treball
 • EMP0501E Annex X: Declaració responsable consentiment cesió de dades

Documentació Justificació

 • HOR0026E Declaració del art. 34.5 Llei 38/2003 General de Subvenció
 • EMP0389E Delcaraciósobre publicitat i transparència
 • EMP0496E Declaració responsable de autenticitat documentació
 • EMP0507E  Compte justificatiu simplificat - Memòria d'actuacions