Centres especials d'ocupació

« Ves enrere

ECEAPO - 2019 Unitats de suport a l'activitat professional: foment d'ocupació per a la contractació d'equips multiprofessionals emmarcats en els serveis d'ajust personal i social dels Centres Especials d'Ocupació (foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat) LABORA 2019

ECEAPO - 2019 Unitats de suport a l'activitat professional: foment d'ocupació per a la contractació d'equips multiprofessionals emmarcats en els serveis d'ajust personal i social dels Centres Especials d'Ocupació (foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat) LABORA 2019

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud y modelos de solicitud

Models de sol·icitud

  • HOR0003E Domiciliació bancària
  • EMP0067E Annex I Unitats de suport a l'activitat professional en CEO
  • EMP0181E Annex II Plantilla de personal de suport
  • EMP0190E Annex III Plantilla de personal amb diversitat  funcional
  • EMP0404E Annex IV Declaracions responsables. 
  • EMP0463E Anexo VI: Plantilla personal interí
  • EMP0093E Anexo VII: Part de variació en la plantilla
  • HOR0026E Declaració article 34.5 Llei  38/2003 General de Subvencinns