Visualització de contingut web

Avalem Territori

Què és

El Pla Avalem Territori és una de les estratègies més ambicioses impulsades per LABORA i amb la col·laboració del Fons Social Europeu. Amb aquest programa el Servei Valencià d'Ocupació pretén redefinir les polítiques actives per a fer polítiques territorials per a l'ús de caràcter transversal i més adaptades a les necessitats reals. Per això, una de les funcions del pla d'ocupació territorial és identificar els nous nínxols de treball.

Es pretén dissenyar una nova metodologia d'estratègies territorials conjunta, en la qual s'aborde com treballar des de l'orientació, la inserció i el foment de l'ocupació. A més, pretén establir un nou model de gestió que adapte l'exercici de les polítiques actives d'ocupació al territori de manera que les vincule i connecte amb les necessitats reals de les persones i de les empreses, i que integre als agents territorials i sectorials.

A través d'una metodologia de diagnòstic participatiu amb més de tres-cents indicadors, s'han pogut identificar variables clau com l'especialització productiva, les xarxes i dinàmiques funcionals, manques formatives o nous nínxols d'ocupació.

A qui va dirigit

Avalem Territori pretén englobar als diferents agents vinculats al territori valencià (administració autonòmica, entitats locals, agents socials, empreses, administració institucional i entitats sense ànim de lucre) des d'una perspectiva participativa, la qual cosa permetrà crear una xarxa col·laborativa per a dur a terme una estratègia territorial conjunta.

Per a qualsevol dubte o suggeriment, poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: avalem_territori@gva.es