Ajudes de formació

Sol·licitud d'ajudes a l'alumnat desocupat en concepte de transport, discapacitat, manutenció i allotjament participant en accions formatives del programa de Formació Professional per a l'Ocupació finançades en l'exercici 2019

Sol·licitud d'ajudes a l'alumnat desocupat en concepte de transport, discapacitat, manutenció i allotjament participant en accions formatives del programa de Formació Professional per a l'Ocupació finançades en l'exercici 2019

Normativa

Tramitació i models de sol·licitud

Models de sol·licitud