secretaría - última hora

« Atrás

PROVES D'ACCÉS FP / PRUEBAS DE ACCESO FP- 2020

PROVES D'ACCÉS FP / PRUEBAS DE ACCESO FP- 2020

PROVES D'ACCÉS FP / PRUEBAS DE ACCESO FP 2020

 

Entrega de certificats 10 de juliol// Entrega de certificados 10 de julio

 

 

PROVES D'ACCÉS A GRAU MITJÀ I SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 

 ✍️ El termini d'inscripció: del 25 al 29/05

 

? Calendari i més informació de les proves d'accés a "INSCRIPCIÖ"

 

Les proves d'accés als cicles formatius d'FP seran l'1 i el 2/07

 

* HORARI DE LES PROVES  DE GRAU MITJÀ
1 de juliol
09.00-10.00 Part lingüística: Llengua i Literatura (1 h)
10.15-11.15 Part social: Ciències Socials, Geografia i Història (1 h)
11.30-12.15 Part lingüística: Anglés (45 min)
2 de juliol
09.00-10.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Matemàtiques (1 h)
10.15-11.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Ciències de la naturalesa (45 min)
11.15-12.00 Part científica-matemàtica-tècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital (45 min)

 

* HORARI DE LES PROVES DE GRAU SUPERIOR
1 de juliol
15.00 -16.15 Part general: Llengua i Literatura: 1 h 15 min.
16.30-17.45 Part general: Llengua estrangera Anglés 1 h 15 min.
18.00-19.15 Part general: Matemàtiques: 1 h 15 min.
19.30-20.15 Part general: Tractament de la Informació i Competència Digital: 45 min.
2 de juliol
16.00-17.15 Part específica: apartat b - 1: 1 h 15 min
17.30-18.45 Part específica: apartat b - 2: 1 h 15 min

 

- Per a realitzar les proves, els aspirants han d'anar proveïts del corresponent document identificatiu: DNI, targeta d'identitat d'estranger o visat d'estudis (règim especial d'estudiants estrangers).

 

 

? Les persones aspirants han remetre les sol·licituds d'inscripció al correu electrònic del CIPFP Benicarló ( si la prova es vol fer al nostre centre)

 

12007334.secret@gva.es o cipfp_benicarlo@gva.es

 

IMPORTANT:

 

Opcions de la prova d'accés a Grau Superior de les que examina el centre: Opció A: Humanitats i Ciències Socials i Opció B:Tecnologia

 

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2020, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. [2020/3179] (DOGV núm. 8804 de 05.05.2020)

 

.-.-.-.-.-.-.-.-

 

PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO Y SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

 

 ✍️ Plazo de inscripción: del 25 al 29/05

 

? Calendario y más información de las pruevas de acceso a "INSCRIPCIÓN"

 

Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de FP serán el 1 y el 2/07

 

* HORARIO DE LAS PRUEBAS DE GRADO MEDIO
1 de julio
09:00-10:00 Parte lingüística: Lengua y Literatura (1 h)
10:15-11:15 Parte social: Ciencias Sociales, Geografía e Historia (1 h)
11:30-12:15 Parte lingüística: Inglés (45 min)
2 de julio
09:00-10:00 Parte científica-matemática-técnica: Matemáticas (1 h)
10:15-11:00 Parte científica-matemática-técnica: Ciencias de la naturaleza (45 min)
11:15-12:00 Parte científica-matemática-técnica: Tratamiento de la Información y Competencia Digital (45 min)

 

* HORARIO DE LAS PRUEBAS DE GRADO SUPERIOR
1 de julio
15:00 -16:15 Parte general: Lengua y Literatura: 1 h 15 min.
16:30-17:45 Parte general: Lengua extranjera Inglés 1 h 15 min.
18:00-19:15 Parte general: Matemáticas: 1 h 15 min.
19:30-20:15 Parte general: Tratamiento de la Información y Competencia Digital: 45 min.
2 de julio
16:00-17:15 Parte específica: apartado b - 1: 1 h 15 min
17:30-18:45 Parte específica: apartado b - 2: 1 h 15 min

- Para realizar las pruebas, los aspirantes deberán ir provistos del correspondiente documento identificativo: DNI, tarjeta de identidad de extranjero o visado de estudios (régimen especial de estudiantes extranjeros).

 

?  Las personas aspirantes han remitir las solicitudes de inscripción al correo electrónico del CIPFP Benicarló ( si la prueba se quiere hacer al nuestro centro)

 

12007334.secret@gva.es o cipfp_benicarlo@gva.es

 

IMPORTANTE:

 

Opciones de la prueba de acceso a Grado Superior de las que examina el centro: Opción A: Humanidades y Ciencias Sociales y Opción B:Tecnologia

 

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional.  (DOGV núm. 8804 de 05.05.2020)