secretaría - última hora

« Atrás

IMPORTANT CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA-juny

IMPORTANT CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA-juny

AVÍS IMPORTANT

L'alumnat que havia perdut el dret a l'avaluació continuada per inassistència, té avaluacions pendents o mòduls pendents de primer i encara no ha contactat amb el professorat, ho ha de fer amb la màxima brevetat possible. Si no té el correu del professorat dels diferents mòduls, que contacte amb el tutor/a que el facilitarà o al correu del centre: cipfp_benicarlo@gva.es

El professorat de cada mòdul serà els que determinaran les tasques i procediments d'avaluació i recuperació a realitzar.

La data límit per a l'entrega de treballs i la realització de proves telemàtiques esmentades per part del professorat, estarà entre el 4 al 10 de juny.

 

25/05/2020