Visualització de contingut web

Excepcionalitat a la contractació de personal amb diversitat funcional o discapacitat

Les empreses la plantilla de les quals siga igual o superior a 50 persones treballadores estan obligades a contractar almenys a un 2% de persones amb discapacitat. No obstant això, les empreses poden excepcionalment quedar exemptes de l'obligació de contractar persones amb diversitat funcional o  discapacitat, si adopten alguna mesura substitutòria.

Per a això, han de sol·licitar en LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació) la declaració d'excepcionalitat amb caràcter previ a l'adopció de les mesures alternatives. 

Visualització de contingut web

Models de sol·licitud

 • Sol·licitud de certificat d'excepcionalitat per raons de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic, al compliment de la quota de reserva del 2% en favor de treballadors/as amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors/as.
  • INS0060E Annex II. Sol·licitud de declaració d'excepcionalitat.
 • Comunicació a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, l'aplicació de les mesures alternatives a l'obligació de compliment de la quota de reserva del 2% en favor de treballadors/as amb discapacitat, una vegada obtingut el certificat d'excepcionalitat.
  • INS0061E Annex III. Comunicació de contracte.
 • Sol·licitud per a la realització de donacions i accions de patrocini amb fundacions o associacions d'utilitat pública com a mesura alternativa al compliment de la quota de reserva del 2% en favor de treballadors/as amb discapacitat en empreses de 50 o més treballadors/as
  • INS0062E Annex IV. Sol·licitud per a la realització de donacions i accions de patrocini.
 • Comunicació de la constitució d'un enclavament laboral com a mesura alternativa a l'obligació de compliment de la quota de reserva del 2% a favor de treballadors/as amb discapacitat
  • INS0066E Sol·licitud d'enclavament laboral.