Visualització de contingut web

Documentació normalitzada

 • FOR0123E sol-licitud de participació
 • FOR0023E Cartell
 • FOR0150E S-10
 • FOR0151E S-20
 • FOR0152E S-30
 • FOR0219E Sol·licitud d'l'exempció del mòdul de Pràctiques Professionals No Laborals
 • FOR0220E Certificat d'empresa per a l'exempció del mòdul de Pràctiques Professionals No Laborals
 • FOR0245V Acord de Col·laboració per a la realització de PPNL o Formació en Centres de Treball
  • FOR0017E Relació d'alumnat participant en les PPNL
  • Enllaç al Programa Formatiu del Mòdul fr Formació Pràctica en Centres de Treball 
  • FOR0018E Autorització per a la realització de PPNL
 • FOR0029E. Control d'assistència participants en PPNL
 • FOR0193E Acta d'avaluació final
 • FOR0253E Control d'assistència del personla de suport
 • FOR0162E Sol·licitud de bestreta
 • HOR0026E Declaració artícle 34. Llei 38/2003 General de Subvencions
 • FOR0236E Certificat de cumpliment de la normativa de selecció de l'alumnat
 • FOR0164E Declaració sobre el finançament de l'activitat
 • FOR0247E Declaració responsable subcontratació
 • FOR0217E Declaració responsable de los subcomptes d'ingressos i despeses
 • FOR0240E Declaració d'altres costos associats
 • FOR0239E Model d'acord de cessió del dret de cobrament
 • FOR0242E Informe auditor
 • Cost del personal intern